Späť

Kontakt

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Sídlo:

xTechnology,  s.r.o.
Štúrova 1303/44
024 04  Kysucké Nové Mesto
SLOVENSKO

IČO: 46 331 336 , IČ DPH: SK2 023 333 191

spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 55295/L

IInšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 041/ 7632 130     
            041/7632 139 
fax č.: 041/ 7632 139

Prevádzka:

iEnjoy.eu | Apple Authorised Reseller
Bulharská 42
917 01  TRNAVA
SLOVENSKO

 

Obchodné oddelenie:

E-Mail: ienjoy@ienjoy.eu
Mobil: 0902 067 183

 

Technické oddelenie:

Ing. Ondrej Neslušan
Generálny riaditeľ

E-Mail: obchod@ienjoy.eu
Mobil: +421 902 067 183

 

Pán Ing. Ondrej Neslušan je majiteľom niekoľkých firiem, internetových domén a webových stránok. Pre zahájenie obchodných rokovaní ho môžete kontaktovať na uvedený e-mail alebo telefónne číslo. 


So srdečným pozdravom,

Rýchla pomoc

Telefón: [+421] 902 067 183
E-mail: ienjoy@ienjoy.eu

iPhonemania.sk